Badania sportowe

przygotowanie do badania zawodnika (piłka nożna)

  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, karty leczenia szpitalnego, itp.)
  • aktualnie stosowaną korekcję wzroku
  • obowiązkowe aktualne ( do 30 dni) wyniki badań wykonane na czczo: glukoza, morfologia, mocz

DO POBRANIA