CENNIK

AKTUALNY CENNIK USŁUG

Cennik obowiązuje od dnia: 01.01.2024

BADANIA

CENY

Badanie profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne

100 zł *

Badanie profilaktyczne (z oceną zdolności psychoruchowej np. wózek widłowy, operator)

120 zł *

Badanie profilaktyczne (kierowanie samochodem do celów służbowych)

120 zł *

Badanie profilaktyczne (praca na wysokości do 3 m)

150 zł *

Badanie profilaktyczne (praca na wysokości powyżej 3 m)

200 zł *

Badanie sanitarno-epidemiologiczne

80 zł

Ocena wydolności narządu głosu

20 zł

Badanie kandydatów na kierowców i kierowców (uzyskanie/przedłużenie uprawnień)

200 zł

Badanie kierowców transportu drogowego (kurs kwalifikacyjny)

180 zł

Badanie kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

200 zł

Badanie instruktorów/egzaminatorów

150 zł

Badanie uczniów/studentów

150 zł 

Badanie do kursów, szkoleń, konkursów, testów sprawnościowych, itp.

150 zł 

Badanie do prawa wykonywania zawodu

150 zł 

Badanie Członka Ochotniczej Straży Pożarnej

200 zł*

Badanie zawodnika – współzawodnictwo sportowe

70 zł

Zaświadczenie o zgodzie na wydłużenie czasu pracy niepełnosprawnego

50 zł

Konsultacja przed badaniem w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

100 zł

Badanie w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

100 zł

Porada internistyczna

150 zł

Badanie EKG

40 zł

Badanie EKG z opisem

50 zł

Glukoza (test paskowy)

10 zł

Lipidogram (test paskowy)

50 zł

Spirometria (badanie przesiewowe dla pracowników)

50 zł

Rynoskopia przednia

10 zł

* do ww. cen należy doliczyć koszty ewentualnych badań dodatkowych i/lub konsultacji specjalistycznych