CENNIK

AKTUALNY CENNIK USŁUG

Cennik obowiązuje od dnia: 01.01.2022

BADANIA

CENY

Badanie profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne

70 zł *

Badanie profilaktyczne (z oceną zdolności psychoruchowej np. wózek widłowy, operator)

100 zł *

Badanie profilaktyczne (kierowanie samochodem)

100 zł *

Badanie profilaktyczne (praca na wysokości do 3 m)

100 zł *

Badanie profilaktyczne (praca na wysokości powyżej 3 m)

150 zł *

Badanie sanitarno-epidemiologiczne

60 zł

Ocena wydolności narządu głosu

20 zł

Badanie kandydatów na kierowców i kierowców (uzyskanie/przedłużenie uprawnień)

200 zł

Badanie kierowców transportu drogowego (kurs kwalifikacyjny)

150 zł

Badanie kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

200 zł

Badanie instruktorów/egzaminatorów

100 zł

Badanie uczniów/studentów

100 zł 

Badanie do kursów, szkoleń, konkursów, testów sprawnościowych, itp.

100 zł 

Badanie do prawa wykonywania zawodu

100 zł 

Badanie Członka Ochotniczej Straży Pożarnej (pierwsze badanie)

70 zł*

Badanie Członka Ochotniczej Straży Pożarnej (kolejne badanie – okresowe z oceną zdolności pracy na wysokości)

150 zł*

Badanie zawodnika – współzawodnictwo sportowe

70 zł

Zaświadczenie o zgodzie na wydłużenie czasu pracy niepełnosprawnego

50 zł

Konsultacja przed badaniem w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

50 zł

Badanie w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

100 zł

Porada internistyczna

150 zł

Badanie EKG

30 zł

Glukoza (test paskowy)

10 zł

Lipidogram (test paskowy)

40 zł

Spirometria (badanie przesiewowe dla pracowników)

40 zł

* do ww. cen należy doliczyć koszty ewentualnych badań dodatkowych i/lub konsultacji specjalistycznych