Badania profilaktyczne pracowników

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania:

  • wstępne,
  • okresowe,
  • kontrolne.

Pracodawca jako podmiot zobowiązany do zapewnienia badań profilaktycznych ma obowiązek zawrzeć
z podstawową jednostką służby medycyny pracy umowę, w formie pisemnej, na podstawie której będą
wykonywane pracownikom badania profilaktyczne
(wstępne, okresowe i kontrolne) oraz inne świadczenia
zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Składniki, jakie powinna zawierać powyższa umowa, określone zostały w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (patrz: podstawy prawne).

Pracownik obowiązany jest poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

Przygotowanie do badania

Do badania należy mieć:

  • skierowanie 
  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • posiadana dokumentacja medyczną (wyniki badań obrazowych laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, karty leczenia szpitalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.)
  • aktualnie stosowaną korekcję wzroku
  • minimum 2 godziny bez posiłku i słodkiego napoju
  • w przypadku badania kontrolnego po dłuższym L4 niż 30 dni (wymagana dokumentacja leczenia i zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza leczącego)

DO POBRANIA