Badania sanitarno-epidemiologiczne

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Osoba, która podczas pracy ma bezpośredni kontakt z żywnością musi posiadać wyniki 3 krotnego posiewu stolca w kierunku Salmonella, Shigella – nie starsze niż 10 lat.

DO POBRANIA