Badania kandydatów na kierowców i kierowców

Przygotowanie do badania

  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań obrazowych laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, karty leczenia szpitalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.)
  • aktualnie stosowaną korekcję wzroku(okulary/soczewki kontaktowe)
  • aktualnie stosowana korekcję słuchu
  • zgłosić się na badanie minimum 2 godziny po posiłku/słodkim napoju
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgłosić się na badanie z rodzicem/opiekunem prawnym lub pisemną zgodą na badanie.

DO POBRANIA